До участі в 40-й Міжнародній краєзнавчій конференції молодих учених «Краєзнавчі студії у вимірах сучасності,  ретроспективі і перспективі» запрошують усіх зацікавлених.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Історичний факультет
Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених
Центр краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди Факультет історії і права Харківський національний медичний університет Центр медичного краєзнавства імені професора В. Д. Отамановського

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у 40-й Міжнародній краєзнавчій конференції молодих учених «Краєзнавчі студії у вимірах сучасності,  ретроспективі і перспективі», присвяченій 300-річчю з дня народження  Григорія Савича Сковороди (1722–1794).

Конференція відбудеться в онлайн-форматі 2 грудня 2022 р. на базі історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Планується робота за наступними напрямами

 1. Проблеми теорії і методології краєзнавчих студій;
 2. Історіографія та джерелознавство краєзнавчих досліджень;
 3. Роль особистості в регіональній історії;
 4. Музейні, архівні та бібліотечні колекції: погляд краєзнавців;
 5. Археологія у дзеркалі краєзнавства;
 6. Краєзнавчі дослідження крізь призму мистецтвознавства і літературознавства;
 7. Історія релігії та церкви: регіональні аспекти;
 8. Краєзнавство у середній та вищій школі;
 9. Охорона здоров’я, фізична культура та спорт у візії краєзнавства;
 10. Краєзнавство і туризм: проблеми теорії і практики;
 11. Історія Каразінського університету;
 12. Круглий стіл «Актуальні питання етнології, фольклористики та лінгвістики», присвячений 100-річчю з дня народження Юрія Валентиновича Кнорозова (1922– 1999) – видатного етнографа, вихованця Харківського університету. 

Заявку на участь у конференції та тези доповідей (до 3 тис. знаків без пробілів) просимо подавати до 6 листопада 2022 р. (включно) через спеціальну електронну форму, вхід до якої – через головну сторінку сайту ТронькоЦентру ХНУ імені В. Н. Каразіна: http://tronkocentr.karazin.ua/.

Тези мають містити наступні елементи: постановка наукової проблеми, обґрунтування її новизни та актуальності, коротка характеристика історіографії, джерел і методів дослідження, виклад висновків, до яких прийшов автор.

Прийняті матеріали будуть оприлюднені у вигляді електронного збірника. Редколегія залишає за собою право відхиляти тези, виконані з порушенням вищеозначених вимог. Найкращі доповіді будуть рекомендовані до розгляду редколегіями фахових часописів, що видаються на історичному факультеті ХНУ імені В. Н. Каразіна.  Організаційний внесок, як і в минулі роки, не передбачений.

Доповідачі отримають сертифікати.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Адреса Оргкомітету конференції:
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, історичний факультет (Головний корпус, 5 поверх) майд. Свободи, 4, м. Харків, Україна, 61022
Тел.:  +38(057)707-53-85, +38(057)707-52-42, +38(063)248-34-38
E-mail: tronkocentr@karazin.ua, sntistfak@gmail.com
Web: http://history.karazin.ua, http://tronkocentr.karazin.ua

З повагою, Оргкомітет