Харківський літературний музей

Музей знайомить з художньою літературою, з історією літератури на Слобожанщині, з сучасною літературною теорією. Виставки та освітні програми Літературного музею показують, як література впливає на життя людей, як вона акумулює в собі культурний досвід різних спільнот.
У Харківському літературному музеї зберігається близько 30 000 предметів, що стосуються харківської і, в цілому, української літератури. І оскільки в історії міста були унікальні періоди надзвичайної художньої активності, то колекції літератури 1920-х років (Червоного Ренесансу) і 1960-1980-х років (українського руху опору) мають загальнонаціональне значення.


м. Харків, вул. Багалія, 6