Müze festivali "Repin davet ediyor"

5 Ağustos birisi için sıradan bir yaz günü ise, ama Çuguev sakinleri için bu gerçek bir bayramdır. O günde Çuguevliler ünlü kardeşleri İlya Ühımovıch Repin’i hatırlıyor. "Repin davet ediyor" müze bayramı ile doğum gününü kutlarlar. Bu tarih, topluluğun etrafında toplanmak, iletişim kurmak ve zaten kurulmuş olan bütünüyle Çuguyiv geleneklerini sürdürmek için iyi bir sebeptir. Bunlardan biri, sanatçının doğum gününün anıt mülkiyeti arazisinde kutlanmasıdır. Festivalin programı genellikle yeni sergilerin açılışı, İ. Ü. Repin Ödülü vermek, geleneksel çay partisi ve diğer ilginç şeyler bulunmaktadır.

Harkiv bölgesi, Çuguev şehri, Muzeuna sk, 8