İyonosfer enstitüsü

İyonosfer Enstitüsü, Harkiv şehrinin (Zmiyiv şehrine yakın) 50 km güney-doğu yönüne sahip bir İyonosferik gözlemevi'ne sahiptir.
Ukrayna'nın iyonosfer Enstitüsü, 1963'ten beri çalışan "Radyo Elektroniği" bölümünün bilimsel araştırma laboratuvarı temelinde oluşturuldu. Bu akademik bölüm ulusal teknik üniversitesi "Harkiv politeknik enstitüsü"ne aittir.
 İlk deneysel veriler 1972 yılında alınmıştı. 2001'den bu yana, deney merkezi, Ukrayna'nın ulusal mirası olan bilimsel bir nesne olarak kabul edildi. Turistler ve bilim adamları arasında enstitü "SSCB'nin mucizesi" olarak adlandırılır.


Harkiv bölgesi, Zmievski ilçesi