“Dvoriçansk” Ulusal Tabiat Parkı

“Dvoriçanskı” Ulusal Tabiat Parkı`nın “vurgulanması”, Oskol Nehri boyunca tek bir dizide uzanan tebeşir Dağları'dır. Mezozoik dönemde antik deniz dibinde oluşmuş ve büyük tebeşir masifinin bir parçasıdır. Koruma bölgesine sadece manzaralar değil, aynı zamanda da ham bozkırlar, orman yolları ve Oskol`un taşkın çayırları aittir.

 

Harkiv bölgesi, Dvoriçansk ilçesi, Dvoriçna şehir tip kasaba, Slobojanska sk., 5

+380 (5750) 7-62-68 

www.facebook.com/NationalParkDvurechanskyi