Donets yerleşimi

Donets VIII-XIII yüzyılların eski Rus kenti ile tanımlanan ulusal bir arkeolojik anıttır.
Donets yerleşimi çok katmanlı bir arkeolojik buluntu olduğu belirtilmelidir (en alttaki katmanlar çakmaktaşı ve taş silah parçalarını bulduğu katmandır, geç tunç çağı'nın karakteristiği).
Daha sonraki tabakalar, bir dıtıntsya (müstahkem orta kısım) ve bir posad (zanaatkârların ve tüccarların yerleştiği talihsiz mahallelerden oluşan) bir antik Rus yerleşiminin izlerini taşımaktadır.
Bugün bu anıt turistlerin Harkiv ve Ukrayna'nın diğer şehirlerinden geldiği önemli bir turizm merkezidir. 16 Eylül'de, katılımcıların gücünü, zekasını ve çevikliğini test etmek için tasarlanmış yarışmalar ve oyunların düzenlendiği bir atalar hafızası şölen var.
Aynı günde, hediyelik eşya ve tarihi kitadar satın alabileceğiniz küçük bir fuar, Donets yerleşimi alanında bulunmaktadır.