Aziz Mıkolayıv Tapınağı

Borivsky bölgesinin yeni mimari eseri Aziz Nikolaos Dini ve Kültür Merkezi olarak adlandırılabilir. İlk sırada tapınak ilginçtir, çünkü mimari tarzı nedeniyle Ukrayna’nın Barok mimarisinin unutulmuş geleneklerini yeniden canlandırır.


Harkiv bölgesi, Borivskıy ilçesi, Çerneşçına köyü, Tsentralna sk, 62