Zmijiwskie muzeum regionalne

Zmijiwskie muzeum regionalne prowadzi znaczną pracę na rzecz popularyzacji historycznego dziedzictwa kulturowego regionu. Wśród jego eksponatów – szczątki prehistorycznych zwierząt i roślin, rzymskie i arabskie monety, przedmioty codziennego użytku i uzbrojenia, które naukowcy odnoszą się do czerniachowskiej kultury archeologicznej, etnograficzne materiały epoki kozaków.


obwód Charkowski, powiat Zmijiwski, m. Zmijiw, plac Soborny, 6

+380 (5747) 3-14-40,
+380 (5747) 3-22-30

https://zmiivmuseum.business.site