Zespół budowli Monasteru Opieki Matki Bożej

Zespół budowli Monasteru Opieki Matki Bożej (prawosławny męski klasztor) jest zabytkiem architektury. Nazwa klasztoru została nadana przez Katedrę Opieki Matki Boskiej, kamienne mury, które kiedyś chroniły Charków przed atakami wroga. Zespół klasztorny obejmuje Ozeriański kościół, Dom Biskupów, budynek Charkowskiego Seminarium Duchownego, korpus komórek z refektarzem.

m. Charków, ul. Uniwersytecka, 8/10

+380 (57) 731-50-30 

www.obitel.kh.ua