Weberowska stacja badawcza

„Weberowska stacja badawcza” była jedną z jednostek cukrowni Leopold Kieniga na wsi Guty. Tutaj zajmowali się selekcją wysokowydajnych odmian buraków cukrowych i wynalazkiem i poprawą podstaw techniki rolniczej dla jakościowej hodowli roślin. Budynek stacji – to piękny przykład architektury przemysłowej, która dobrze wkomponowana do naturalnego krajobrazu.


obwód Charkowski, powiat Bohoduchowski, wieś Pierwuchinka