Świątynia Świętego Przemienienia Pańskiego

Nowoczesna Świątynia Przemienienia Pańskiego zbudowana w 2000 roku, przyciąga pielgrzymów swoim ikonostasem, który wykonany jest przez mistrza O. M. Greczychina. Jest to czwarty ikonostas, który mistrz stworzył w swoim życiu. Pierwszy został zainstalowany we Lwowie, w katedrze Świętego Jura, drugi – w Pantelejmonowskiej Świątyni Charkowa, trzeci – w rezydencji metropolity Nikodema i czwarty – w Wielkim Burluku.

 

obwód Charkowski, powiat Wielkoburlucki, osiedle Wielki Burluk, ul. Parkowa, 31