Świątynia Kazańskiej Matki Bożej

Świątynia Kazańskiej Matki Bożej – najmłodsza świątynia regionu Pierwomajskiego. On został konsekrowany 15 kwietnia 1989 roku. To dziewięciokopułowa katedra z pięknym ikonostasem trzypiętrowym i o łącznej powierzchni około 120 mkw.


obwód Charkowski, powiat Pierwomajski, m. Pierwomajsk, ul. Charkowska