Posiadłość ziemska Kulikowskich

Od połowy XVIII w. wieś Rokitno posiadał Słobożańska rodzina Kulikowskich. Dwór szlachecki w Rokitnem nazywają perłą architektury klasycznej. Kolumnada w doryckim stylu jest prawdziwą ozdobą luksusowej posiadłości. 


obwód Charkowski, powiat Nowowodolazski, wieś Rokitne, ul. Młodzieżowa, 2