Posiadłość ziemska Doniec-Zacharżewskich-Zadonskich

Pałac ten został uznany za jeden z najpiękniejszych w guberni Charkowskiej. Na wjeździe do niego stały kamienne bramy. Park krajobrazowy, który został założony obok budynku, ciągnął się do rzeki Wielki Burluk i dalej, przez most, do Kościoła Przemienienia Pańskiego, zbudowanego według projektu W. P. Stasowa w stylu klasycystycznym. Niestety, od wielkiego dworu pozostał tylko pański dom. 


obwód Charkowski, powiat Wielkoburlucki, osiedle Wielki Burluk, ul. Maszyn rolniczych, 4