Państwowy akademicki ukraiński teatr dramatyczny im. T. G. Szewczenki w Charkowie

Państwowy akademicki ukraiński teatr dramatyczny im. T. G. Szewczenko w Charkowie został założony w 1922 roku przez reformatora ukraińskiego teatru, aktora, reżysera, ludowego artystę Ukrainy Łesia Kurbasa, który nazwał go temat kazania, który i nazwał go jako „Berezil”. Łeś Kurbas, Marian Kruszelnicki, Leonid Byków – jego najbardziej znani celebryci.
Na ich cześć na fasadzie teatru umieszczone są tablice pamiątkowe, a przed jego wejściem do bruku jest wmurowane „Literackie sto metrów” – znak pamiątkowy, poświęcony literackiemu Charkowu początku XX wieku. Tak jak teatr był miejscem spotkań z czytelnikami Pawła Tyczyny, Siergieja Jesienina, Władimira Sosiury, Aleksieja Tołstoja, Włodzimierza Majakowskiego itp., tutaj działaly literackie stowarzyszenia „Płuh” i „Waplite”.
 
m. Charków, ul. Sumska, 9

+380 (57) 705-13-66

www.theatre-shevchenko.com.ua