Narodowy park przyrodniczy „Słobożański”

„Charkowskim Polesiem” czasami nazywają Narodowy park przyrodniczy „Słobożański”. Położony jest w dorzeczu rzek Merla i Merczyk, on ma swoją pikanterię – bagienne „spodki”, które są typowe dla Polesia, ale rzadkie dla suchych lasostepów. Suwerenni właściciele tych miejsc – bobry, które są jednocześnie i symbolem parku.obwód Charkowski, powiat Krasnokutski, osiedle Krasnokutsk, ul. Zariczna, 15

+380 (5756) 3-12-61 

www.slobozhanskyi.in.ua 
www.facebook.com/SlobozhanskyiNationalPark