Narodowy park przyrodniczy „Homielszańskie lasy”

Narodowy park przyrodniczy „Homielszańskie lasy” jest jednym z najbardziej malowniczych dzielnic Lewobrzeżnej Ukrainy. Park ma trasy ekologiczne z uwzględnieniem zrównoważonego korzystania z dóbr przyrody i troskliwego stosunku do otaczającego świata.
Wybitnym zabytkiem przyrody tych miejsc jest „Góra Kożaków”, która góruje nad pełnowodnym Doncem. Legendy „Góry Kozaków”, przekazywane z ust do ust, opowiadają o walkach kozackiej wolnicy o ich wolność i niepodległość.


obwód Charkowski, powiat Zmijewski, wieś Koropowe, ul. Monastyrska, 27

+380 (5747) 3-09-60,
+380 (5747) 3-00-09 

www.gomilsha.org.ua 
www.facebook.com/nppgomilshanskylisy