Muzeum-pokój w okręgowej bibliotece centralnej

Zaczepilowskie muzeum został otwarte w maju 2000 roku i jest centrum krajoznawczej pracy w rejonie. Ekspozycje muzeum są stale uzupełniane nowymi eksponatami, które wykrywają miejscowe wyszukiwarki podczas swoich podróży i wypraw.


obwód Charkowski, powiat Zaczepilowski, osiedle Zaczepilowka, ul. Parkowa, 7
+380 (5761) 5-16-39