„Katyński cmentarz”

„Katyński cmentarz” jest miejscem pochówku około 4300 obywateli polskich – oficerów, jeńców wojennych, więźniów po 17.09.1939 r. w obozie NKWD w Starobielsku i innych. Rozstrzelani w kwietniu i maju 1940 r. w piwnicach więzienia NKWD na ul. Czerniszewskiej i pochowane w lesie w Pięciuchatkach.