Donieckie grodzisko

Donieckie grodzisko – archeologiczny zabytek o znaczeniu krajowym, który utożsamia się ze staroriskim miastem Doniec VIII-XIII w.
Należy zauważyć, że Donieckie grodzisko – wielowarstwowe znalezisko archeologiczne (w najniższych warstwach znaleziono wyroby krzemienne i fragmenty kamiennej broni, charakterystyczne dla epoki brązu).
Późniejsze warstwy pozwalają na wyobrażenie o starej osadzie staroruskiej, co składało się z dziedzi (wzmacnianej środkowej części) i posady (nieobwarowanych okolic, gdzie osiedlali się rzemieślnicy i handlarze).
Dziś pomnik – ważny obiekt turystyczny, dokąd przyjeżdżają turyści z Charkowa i innych miast Ukrainy. 16 września odbywa się tu święto pamięci przodków, podczas którego odbywają się zawody i gry, mające na celu wypróbowanie siły, umysłu i umiejętności uczestników.
W tym samym dniu na terytorium Donieckiego grodziska odbywa się małe targi, gdzie można kupić pamiątki i historyczną literaturę.