Wołczańskie historyczne muzeum regionalne

Jeden z najstarszych muzeów regionalnych w obwodzie Charkowskim znajduje się we Wołczańsku. Został on stworzony w 1912 roku z inicjatywy naukowca-archeologa, niestrudzonego zbieracza materiałów krajoznawczych Wasilija Babenko.


obwód Charkowski, powiat Wowczański, m. Wołczańsk, ul. Lotnicza, 42

+380 (5741) 4-20-18