Święte źródło „Kyryczenkowa Krynica”; Kościół na cześć Pieszczańskiej Cudownej ikony Matki Bożej

Kyryczenkowa Krynica w Izjumie – nie tylko zimny potok. Według legendy, wodę, która wyleczyła od ślepoty młodą córkę kozaka Kyryczenki, uważają za Dar Boga. Obok źródła zbudowana jest kościół na cześć Pieszczańskiej ikony Matki Bożej.


obwód Charkowski, powiat Izjumski, m. Izjum, ul. Moskowska, 30 (lub ul. Krynyczna, 30)